دستکش مخصوص دوچرخه سواران

اغلب افرادی که دوچرخه سواران، در هوای سرد، از دستکش‌های مناسب دوچرخه‌سواری استفاده می‌کنند تا دست‌هایشان را در برابر باران، باد، سرما و حتی در مواجهه با حوادث، محافظت کنند. استفاده از این دستکش‌ها همچنین بهترین تسلط را بر روی فرمان دوچرخه فراهم می‌کند.