location-mark شهر خود را انتخاب کنید

فروش صنوبر نگرا در مازندران

یک درخت آسمان خراش که توی آب هوای سرد با بخبندان و سرما جواب میدهد سایه انداز بالایی داری دیوار و پوشش خوبی محسوب می شود. چوبش رو اگر به تعداد زمین بایر داشته باشید و نهال اش و تهیه کنید کاشت کنید بعد ۷ سال یک میلیاردر هستید،تو مناطق خشک و معتدل میتونید بکارید،هر چی از ویژگی های این درخت براتون بگم باز کم گفتم ما تو مجموعه با تولید صنوبر و تبریزی نگرا شش متری سهم کوچکی در زیبا سازی محوطه خونتون داریم.