فروش خودرو ۴۰۵دوگانه شرکتی مدل ۸۶استان قزوین

فروش خودرو ۴۰۵نقره ای مدل ۸۶دوگانه شرکتی بی رنگ و پلمپ.فنی عالی.لاستیک ها خارجی و به مدت ۲ روز می باشد که روی ماشین نصب شده است.