سنگ اسلب احرار نی ریز

مشخصات ظاهری مرمریت دهبید احرار سنگ مرمریت دهبید احرار دارای زمینه کرمی نسبتا روشن همراه با رگه های ظریف تیره و یخی می باشد . این سنگ به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به مرمریت دهبید زارع است . با این تفاوت که رگه های احرار کمی محوتر می باشد . در سورت های ضعیف تر نیز این سنگ شاهد خطوط بیشتری هستیم . در منطقه ی دهبید معادن سنگ مرمریت بسیاری وجود دارد که به خاطر جنس مرغوب ، شهرتی جهانی یافته است . این سنگ ساب پذیری بسیاری دارد و هرچه لقمه های مصرفی برای این کار مرغوب تر باشند ، سنگ صیقلی بهتری خواهیم داشت . ویژگی ها متراکم و مستحکم مقاومت سایشی خوب جذب آب کم ساب پذیری بسیار مقاومت فشاری خوب