لیوان دوجداره پارسا

لیوان دوجداره پارسا در سایزهای ۳۶۰.۲۲۰و۱۲۰بادرب با کیفیت عالی با رنگهای متفاوت موجود میباشد.
لیوان تک هم در ۵ سایز ۳۶۰.۲۲۰.۱۸۰.۱۲۰وشات با کیفیت و بشرط سلامت تولید میکند. کیفیت را از ما بخواهید