شکلات خوری خراطی شده

چوب چنار
قطر۲۱سانت
پوشش کامل باروغن گیاهی وطبیعی وبدونرموادشیمیایی
سقارش تک وعمده

قیمت قبل: 500,000

آگهی‌های شعبه

ست کاسه چوبی

690,000 تومان
640,000 تومان

کاسه خراطی

850,000 تومان
770,000 تومان

کاسه چوبی

560,000 تومان
500,000 تومان

جعبه تی بگ وجواهرات

170,000 تومان
130,000 تومان

گردوشکن چوبی

380,000 تومان
330,000 تومان

جا دستمال کاًغذی چوبی

280,000 تومان
250,000 تومان

قندان چوبی

230,000 تومان
200,000 تومان