شکلات خوری خراطی شده

چوب چنار
قطر۲۱سانت
پوشش کامل باروغن گیاهی وطبیعی وبدونرموادشیمیایی
سقارش تک وعمده

قیمت قبل: 500,000

آگهی‌های شعبه

ست پذیرایی چوبی

3,000,000 تومان
2,800,000 تومان

شکلاتخوری قلم کاری

490,000 تومان
450,000 تومان

ست پذیرایی چوبی

2,200,000 تومان
2,160,000 تومان

اجیل خوری چوبی

980,000 تومان
930,000 تومان

ست کاسه چوبی

690,000 تومان
640,000 تومان

کاسه خراطی

850,000 تومان
770,000 تومان