سرشلنگی ساده کشاورزی

سرشلنگی ساده کشاورزی از سایز ۱/۲ تا۴ اینچ با مواد اولیه پلیمری با مقاومت بالا