استخر توپ در مهدکودک

استخر توپ
یکی دیگر از امکانات موجود در مجتمع علمی فرهنگی یاس استخر توپ است

کودکان با استفاده از استخر توپ می‌توانند فعالیت‌های مختلفی را به‌طور همزمان به اجرا بگذارند از جمله بالا رفتن، پایین آمدن، پریدن و انداختن خود روی توپ‌ها. تمام این کارها حرکت و هماهنگی عضلانی خوبی می‌طلبند.
بنابراین باعث می‌شوند که کودکان با بدن و محدودیت‌هایش، حفظ تعادل و واکنش متقابل با پیرامون خود آشنا شوند.