سوپاپ یک اینچ پلیمری

سوپاپ پلیمری از سایز۱ اینچ تا ۶ اینچ جهت مصرف در پمپ های خانگی و کشاورزی جهت مکش اب