گل ال سنگ مزار

هر نوع مدل و هر گل طبیعی و هم مصنوعی طیبق سلیقه شما
این گل‌ها معمولاً به عنوان نمادی از احترام و مراقبت نسبت به روح فردی که در مزار دفن شده، استفاده می‌شوند و می‌توانند در مراسم ترحیمی و یا به صورت دائمی بر روی مزار باقی بمانند.
بصورت آنلاین و غیر حضوری با اسنپ و آژانس در محدوده گچساران و‌ حومه ارسال داریم.