میکروبلیدینگ روی ابروی تاتور دار قدیمی

میکرو تار به تار با تضمین ماندگاری بالا و با کیفیت