تعمیر لباسشویی مدل بوش

لباسشویی بوش خرابی برداینورترموتور.نحوی رفع عیب تعویض برداینورتر.علت خرابی سنگین کردن بیش ازتوان دستگاه