فیدر گریزلی

فیدر گریزلی:
برای دانه بندی مصالح کوهستانی درشت جهت تغذیه ورودی سنگ شکن فکی در خط تولید نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.
سیلوی ذخیربه خاطر حمل و نقل آسان در دو قسمت مجزا و در ابعاد مختلف مورد نیاز طراحی و ساخته می شود .
این نوع را در سه مدل با ۸۰ الی ۱۴۰ تن طراحی و ساخته میشود.