فروشگاه انواع سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي

فروشگاه سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي بدون واسطه تامين مي شود مستقيم از معدن تامين مي شود
سنگ لاشه یک نوع سنگ طبیعی است که به صورت تصادفی یا در اثر فرآیندهای طبیعی مانند رسوب‌گذاری و فشار زمین شکل می‌گیرد.