کوره های مدل ایستاده یا یخچالی

ساخت و فروش کوره های مدل ایستاده یا یخچالی در جهان کوره البرز در کرج می باشد.

این مدل درب روبه رو باز میشنود .
این نوع کوره ها از لحاظ بیرونی و ارتفاع فضای بیشتری می‌گیرند و جابجایی آن در طبقات و راه پله و آسانسور سخت تر است.

به همین دلیل بیشتر برای کارگاهای و طبقه همکف توصیه می‌کنیم.
البته ما برای سهولت در جابجایی کوره ها ایستاده را به صورت دوتیکه طراحی کرده ایم که در صورت نیاز جدا شود.
که به راحتی با چهار عدد پنج به هم متصل میشود.