بهترین نهالستان گردو در ارومیه

نهالستان گردو پیوند زنی برادران خوش دست
فروش نهال گردو و شاخه و پایه بذری و پیوند زنی نهال یک ساله تا ۳۰۰ ساله در تمام نقاط کشور در نهالستان گردو پیوند زنی برادران خوش دست در آذربایجان غربی می باشد.