location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مهد و پیش دبستان قرآنی در شریعتی تهران

از سنین پایین تکنیک های ورزشی را به کودکان آموزش دهید.
1- رشد کودک را پرورش می دهد کودکان وقتی که در سنین کوچکتر، شروع به ورزش کنند از لحاظ جسمی به بهترین شکل ممکن رشد می‌کنند.
2-باعث بهبود قدرت و انرژی در بدن کودک می شود ...
3- مهارتهای تفکر را در کودک افزایش می دهد ...
4-سطح عزت نفس در کودکان را افزایش می دهد
مهد و پیش دبستان قرانی یاس اول هر روز با ورزش دست جمعی آغاز میکند چون برنامه ی هدفمند دارد
ورزش اول برنامه های تابستانی مهد وپیش دبستان یاس.