دستگاه جوش کیسه ادرار یورین بگ

تعمیر دستگاه وارداتی چهار کیلو وات چینی جهت تولید کیسه ادرار یورین بگ و وسایل پزشکی ، نصب و راه اندازی در اصفهان