اره سنگ اسلب

امروزه در کارخانه های بزرگ سنگ بری که دارای حجم فعالیت وسیعی می باشند، از آره سنگبری اسلب استفاده می شود، این محصول با توجه به تعداد تیغه های به کار برده شده در آن دارای توان و قدرت متنوعی می باشند که تولید این اره در ماشین سازی نیما ساب رجبی توسط تیم ماهر و متخصص و ارسال آن به سراسر کشور و همینطور کشورهای همسایه امکانپذیر است.