دیگ بخار ۲تنی

کاربرد دیگ بخار، سونا های بخار است.
همانطور که می دانید،
امروزه استفاده از سونا ها به خصوص سونا های بخار به علت ویژگی ها و مزایایی که دارد، توسط بسیاری از پزشکان توصیه شده است.به طور کلی در سونا های بخار دمای محیط باید در حدود ۴۲ تا ۵۲ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی در محدوده ۱۰۰ درصد قرار داشته باشد تا به این ترتیب بازدهی مناسبی برای بدن داشته باشد.

دما و رطوبت عمدتا از طریق بخار تولید شده به وسیله دیگ های بخار تامین می شود.

بنابراین می توان گفت کاربرد دیگ بخار در سونا ها به منظور افزایش دما و رطوبت است.

تولید ووفروش انواع دیگ های بخار در مشهد
ارسال به تمامی نقاط