بوتاکس موهای آسیب دیده در گیلان

بوتاکس موهای آسیب دیده به عنوان یک روش مرسوم برای بازسازی و تقویت موهای آسیب دیده است.