location-mark شهر خود را انتخاب کنید

نظم و انضباط ذهنی در مهد و پیش دبستانی قرانی یاس

چه طوری نظم و انضباط ذهنی به وجود میاد؟
نظم و انضباط ذهنی، در نتیجه فعالیتهای مختلفی مانند
🧩 بازی و
کاردستی به وجود میاد.
مهد وپیش دبستانی قرانی یاس برای تک تک برنامه های کلاسی کودکان ، هدفمند زیر نظر کارشناس کودک برنامه ریزی می کند.