قلمدان چوبی در ابعاد ۲۰*۴۰

قلمدان چوبینو در ابعاد ۲۰*۴۰ ارتفاع ۱۳ با چوب زیبای توسکا شامل: ۱-جای قلم برای انواع سایز با گنجایش بیش از ۶۰ عدد ۲-جای دوات دو عدد در قطر ۵.۵ ۳-جای مرکب دوعدد ۴-جای قطره چکان یک عدد به قطر۳۰ میلیمتر