سنگ مرمریت پرشین سیلک

80*80پرشین سیلک سنگ مرمریت پرشین سیلک از سنگهای زیبای خانواده مرمریت است که دارای زمینه طوسی از روشن به تیره می باشد . سطح صاف و یکنواختی رنگ آن این سنگ را در بین دیزاین کارها و سازنده ها به یک سنگ محبوب تبدیل کرده است . این سنگ در ابعاد اسلب و تایل به صورت صادراتی فراوری و پس از سورت بندی قیمت گذاری میگردد.