فلاشینگ دوطرفه ی پشت بام

فلاشینگ دوطرفه ی پشت بام
ورق ۳میل فلاشینگ پشت بام بهمراه خمکاری وبرشکاری واجرا بارنگ کوره ای