دامغان پوکه

بنام خدا
پوکه های معدنی، ساختمانی از شمال تا جنوب ایران مشتریان فراوانی دارند ، مهمترین خصوصیات پوکه معدنی قروه طبیعی بودن آن ، سنگ پای خورده کاربردهای فراوانی دارد و ضمن اینکه قیمت مناسبی دارد
و در تمام شهرهای ایران قادر به توزیع پوکه بادامی، پوکه فندقی، پوکه مخلوط و پوکه بلوک میباشد، اصفهان، سمنان ، شاهرود ، نیشابور، سبزه وار ، تهران ، کرج، ورامین ، پاکدشت ، گرمسار ، ساوه ، پرند ، شهریار ، اراک ، دستجرد ، قزوین ، رشت ، ساری ، بوشهر ، آمل ، نوشهر .... همگی از مصرف کنندگان وفادار پوکه قروه و حمل و نقل آسان و سریع به تمام شهرها

قیمت قبل: 115,000

آگهی‌های شعبه

پوکه معدنی اندیشه ۱

112,000 تومان
110,000 تومان

پوکه معدنی قروه

121,000 تومان
120,000 تومان

پوکه معدنی

123,000 تومان
121,000 تومان

پوکه معدنی بنفشه

145,000 تومان
142,000 تومان

سنگ آبنما ، سنگ پوکه ای

110,000 تومان
100,000 تومان

پوکه معدنی تهرانپارس

132,000 تومان
129,000 تومان

پوکه پودری بلوکی

91,000 تومان
89,000 تومان

پوکه معدنی کردستان

1,730,000 تومان
1,720,000 تومان

نورآباد پوکه معدنی

129,000 تومان
125,000 تومان