نصب سنگ لاشه

اجرای کارهای طبیعی باسنگهای طبیعی گل و گیاه، آبنما، کف فرش استفاده از باربیکیو آتشکده قابل اجرا توسط سنگ لاشه جوینده در تهران.