قیمت اتاق کمپرسی ده چرخ

جنس اتاق‌ کامیون
بیشتر اتاق‌ها از جنس ساندویچ پنل هستند‌. ساندویچ پانل ها سبک هستند اما از استحکام بالایی برخوردار هستند‌. برای ساخت بسیاری از لوازم از ساندویچ پانل ها استفاده می‌شود که مقاومت بسیار زیادی در برابر گرما‌، سرما‌، باران یا برف دار‌د. دلیلی که از ساندویچ پانل‌ها در ساخت اتاق‌ها استفاده می‌شود این است که اگر اتاق‌ها سنگین باشند ماشین سوخت بیشتری را مصرف می‌کند.
آدرس وب سایت شخصی