نهال گردو پیوندی خوی

خرید نهال گردو پیوندی در اذربایجان غربی شرقی
خرید نهال گردو پیوندی در خوی
نمونه نهالها پیوندی گردو رشد در سال اول پیوندرقم (چندلر*فرنور*فرانکت*هارتلی*سیسکو*روند*لیورمور*هاوارد*فرنت*پدرو*لارا*تولارا*مجار)