مجهزترین قالیشویی در غرب مازندران

قالیشویی نوری واحد نمونه سال و مجهزترین قالیشویی در غرب مازندران میباشد.