تولید نهال پسته مجوزدار

خرید نهال پسته مجوزدار در یزد مهریز با قیمت مناسب از تولید کننده و بهترین نهالستان .

تولید عرضه نهال پسته در کشور
تولید کننده مرغوب ترین نهال پسته مهریز تحت نظارت جهاد کشاورزی
نهال پسته شناسنامه دار(لیبل دار
✔نهال پسته یکساله و دوساله
تهیه شده از بهترین بذر بادامی (زرندی و اردکان)
طبیعی و بدون کود های شیمیایی
گلدانی دو کیلویی و چهار کیلویی
کاشت درخت پسته؛ به عنوان یک محصول بسیار سود آور, همواره مورد توجه کشاورزان و باغداران بوده است. پس از کشت پسته, کشاورزان باید در مدت زمان نسبتا طولانی, منتظر ثمردهی درختان پسته باشد.