گردو توسرخ

مغز گردویی که از درخت گردو توسرخ به دست می‌آید، به راحتی از پوست جدا می‌شود و پوسته چوبی آن نازک است. میوه این درخت گردو حدود 13 گرم وزن دارد که 50 درصد از آن به مغز تعلق دارد. مغز این گردو در یک گونه نادر و عجیب به رنگ قرمز تیره است.