اجرای سنگ لاشه و مالون بروی بدنه دیوار

اجرای سنگ لاشه و مالون بروی بدنه دیوار در تهران منطقه اوشون فشم انجام شده کار بسیار زیبا تمیز توسط استاد کاران ماهر.
✔سنگ بکار برده شد سنگ قهوه ای دماوند
سنگ سبز قم ،کف هم سنگ مشکی بکار رفته.
فروش سنگ اجرا نصب با قیمت مناسب توسط پیمانکاری شیر محمدی ارایه خدمات به سراسر کشور.