خرید گلدان استوانه سه تایی در همدان

گلدان استوانه ۳تایی قرنیزی داخل کارتون ۱سری ارتفاع اولی۴۸دهنه ۲۳ ارتفاع دومی۴۰دهنه ۲۰ ارتفاع سومی۳۱دهنه ۱۶ قیمت۲۴۰هزارتومن. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده در داخل سایت تماس حاصل نمایید.