صادرات درخت یوکا

صادرات و فروش درخت یوکا در مازندران تنکابن سراسر کشور
خرید درخت یوکا در استان مازندران
درخت یوکا:یوکای زنگوله‌ای دارای برگ‌های بزرگ و کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ سبز می‌باشد. جوانه انتهایی، گیاه دو یا سه شاخه خواهد شد. این گیاه به آبیاری کمتری نیازمند است.