کاربرد امروزه پوکه معدنی قروه

امروزه موارد کاربرد پوکه معدنی چیست؟

کاربردهای امروزه پوکه معدنی باید گفت که امروزه کاربردهای متعددی را می توان برای پوکه معدنی متصور شد که در ادامه به برخی از مهم ترین کاربردهای امروزی پوکه معدنی قروه اشاره می کنیم.

- در بحث ساختمان سازی برای شیب بندی بام ها و کف سازی ساختمان ها از ذرات بسیار ریز پوکه معدنی استفاده می شود.

- در مکان های صدادار و موتور خانه ها از دانه های 2 تا 40 میلیمتری پوکه معدنی می توان به عنوان عایق صوتی استفاده کرد.

- در سردخانه ها ، پوشش لوله های حرارتی و گرمخانه ها به عنوان عایق حرارتی می توان از دانه های 2 تا 40 میلی متری پوکه های معدنی استفاده نمود.

- در بخش کشاورزی کاربرد پوکه معدنی چیست؟ در بخش کشاورزی و در مناطقی که میزان آب کم است از پوکه های معدنی و ریز دانه های 30 میلی متری استفاده می شود. زیرا خاصیت نگهداری و جذب آب در پوکه های معدنی بسیار بالا است.

- در سدسازی ، پل ها و اسکله ها از پوکه های معدنی پودر مانند استفاده گسترده ای می شود.