مشخصات ترن هوایی 38 متری

مشخصات ترن هوایی 38 متری:
ارتفاع: 38 متر
تعداد صندلی: 36 عدد
تعداد کابین: 2 کابین 18 نفره
طول ریل: 760 متر
سیستم نیرو محرکه: الکتروگیربکس
راندمان دستگاه: 432 نفر در ساعت
حداکثر سرعت: 93 کیلومتر در ساعت
قدرت وسیلۀ تفریحی: 40 کیلو وات
میزان روشنایی: 30 کیلو وات
رقص نور: استفاده از المپهای LED و پرژکتورهای رنگی
سطح مورد نیاز: 40 × 300 متر