آموزش راه های ترمیم مو در گریم

در این دوره آموزشی هنرآموز توانایی شناخت،اندازه گیری، نصب، نگهداری و حالت دادن به پروتز ، هیر اکستیشن و کلاه گیس را فرا خواهد گرفت.