روزنامه اقتصاد کیش شبکه ی اطلاع رسانی

روزنامه اقتصاد کیش با سابقه ترین و پرتیراژ ترین رسانه و شبکه ی اطلاع رسانی داخلی کیش و استان هرمزگان