پروفیل ۷۱۱ شیبدار 7 سانتی


👈شیبدار 7 سانتی
🔺متراژ : 48 متر
🔻تعداد شاخه : 16