دستگاه رول کن خمیر نان فانتزی

دستگاه رول کن، چانه خمیر را به قطر و اندازه دلخواه فرم داده و به شکل رول در می آورد. چرخ های با کیفیت و قوی آن جابجایی آسان دستگاه را ممکن می سازد.


استفاده این دستگاه در نانوایی فانتزی می باشد.