ست کارمانیا سفید طلایی

ست کارمانیا با رنگی ثابت و با دوام