فروش نهال های پیوندی پر بار در شیراز

این نوع نهال ها پیوندی هستند و ذات بسیار عالی دارند و این نهال ها در مناطق گرمسیری خشک و گرمسیری مدیترانه ای مناسب است .(باردهی ۷۰۰ کیلو) نهالستان مهندس میری 09174557081