کوره القایی جهت عملیات حرارتی

کوره القایی با توان ۴۵کیلو وات سه فاز مجهز به مدارات حفاظتی جهت محافظت از دستگاه در مقابل اضافه ولتاژ و اضافه جریان