میز غذاخوری

جدیدنرین مدل بازار طرح ترک نسترنی مورتنو
داخل کار اسفنح ۲۵ کیلویی استفاده شده هست
میز دارای رنگبندی ساده و طرح سنگ
نوع رنگ میز پولیش و پلی استر
صندلی ها نیم پلی استر
پارچه ها چینی و دارای رنگ بندی
چرم و چرم و پارچه و پارچه
ابعاد از ۴تا ۱۶ نفره

قیمت قبل: 21,500,000

آگهی‌های شعبه

میز غذاخوری

28,500,000 تومان
23,500,000 تومان

میز غذاخوری

16,500,000 تومان
15,500,000 تومان

میز غذاخوری

17,500,000 تومان
15,500,000 تومان

میز غذاخوری

15,500,000 تومان
14,500,000 تومان

میز غذاخوری

17,500,000 تومان
16,500,000 تومان

میز غذاخوری

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان

میز غذاخوری

19,500,000 تومان
17,500,000 تومان

میز غذاخوری

13,500,000 تومان
13,000,000 تومان

میز و صندلی

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان