قیمت خرید گل وایگلیا در رشت

گل وایگلیا(ویگلیا)
مشخصات ظاهری و ویژگیها : ویگلیا یا یاس قرمز گیاهی است دائمی ،پر ساقه با برگهای خزان کننده و نسبتا براق که ارتفاعش تا ۲متر هم می‌رسد در مناطق گرم تا کاملا سرد امکان رشد دارد در اواسط بهار که تمامی شاخه های این گیاه غرق گل می شود زیباییش خیره کننده است .
نیاز آبیاری:متوسط به بالا در طول فصل رشد یعنی از شروع بهار تا پایان تابستان باید به صورت منظم آبیاری شود .
خاک وکود دهی:نیاز به خاک با زهکشی خوب همراه با کود حیوانی پوسیده دارد استفاده از کود 12_12_36در طول مدت گلدهی دو نوبه توصیه می گردد.
نور محیط: متوسط به بالا جانمایی این گیاه در محل کاشت طوری صورت بگیرد که حتی الامکان صبح وبعد از ظهر به آن آفتاب برسد گواینکه در محیط نیمه آفتابی هم رشد وگلدهی مناسب خواهد داشت.
آفات وبیماری ها:بیماری خاصی این گیاه را تهدید نمی کند اما به خاطر انبوه شاخه ها ی روبه پایین در گیاه بالغ جهت جلوگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی توصیه می شود ساقه های روی خاک جهت تهویه هرس گردد.