ساخت ترانس ۱۵۰ کاوا برای تولید کندانسور یخچال

ساخت ترانس ۱۵۰ کاوا برای تولید کندانسور یخچال


ترانسفورماتور یک دستگاه الکتریکی است که برای تغییر ولتاژ بین دو مدار استفاده می‌شود. این دستگاه از اصول الکترومغناطیسی برای انتقال انرژی از یک مدار به مدار دیگر استفاده می‌کند.

ترانسفورماتورها معمولاً شامل دو قسمت اصلی هستند: پیچه‌ی اولیه و پیچه‌ی ثانویه که هر دو به یک هسته فلزی مشترک متصل شده‌اند. ولتاژ و جریان الکتریکی از طریق پیچه‌ی اولیه وارد ترانسفورماتور می‌شوند و به وسیله‌ی اصول الکترومغناطیسی، ولتاژ و جریانی با مقادیر دیگر از طریق پیچه‌ی ثانویه تولید می‌شوند.

استفاده از ترانسفورماتورها بسیار رایج است، به ویژه در سیستم‌های توزیع برق، صنعت، و الکترونیک. این دستگاه‌ها برای کاهش یا افزایش ولتاژ، جریان، یا هر دو به طور همزمان، استفاده می‌شوند، بسته به نیاز و مقصد نهایی دستگاهی که از انرژی تولید شده است.