تبدیل سرسیلندر باطل به سرسیلندر سالم

تبدیل سرسیلندر باطل به سرسیلندر سالم و آماده بستن روی ماشین در رشت سلام خدمت اساتید عزیز ترک خوردن روآ از پشت و جوشکاری ترک.بعد جوشکاری تست شد و کاملا سالم بود.در واقع سرسیلندر باطل تبدیل به سرسیلندر سالم و آماده بستن روی ماشین شد.