قیمت و هزینه ساخت و طراحی کانکس مسکونی

در انتخاب کانتینر چه فاکتور های را باید رعایت کنیم ؟
معمولا کانتینر ها برای انبار در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اول باید توجه داشت که درب های کانتینر به راحتی باز و بسته شود
دوم اینکه سقف کانتینر آبندی و بدون پوسیدگی باشد که آب از سقف نفوذ نکند .
سوم اینکه تخته های کف کانتینر سالم باشد
و جا بجایی کالا به راحتی صورت گیرد
و در آخر بدنه های کانتینر سالم و بدون پوسیدگی باشد .
معمولا کانتینر های با سال ساخت بالای
۲۰۰۰میلادی از شرایط فوق برخوردار هستند .
برای اطلاع از قیمت و هزینه ساخت و طراحی کانکس مسکونی در مناطق مختلف می توانید با شماره های درج شده در سایت ایمن کانکس در خرم آباد لرستان تماس بگیرید.