شرکت توسعه دانه‌های روغنی ORDC

شرکت توسعه دانه‌های روغنی ORDC
با مجوز رسمی و ارائه سایر اسناد و مدارک مربوط
مساحت ملک ۳ هکتار
دو واحد سوله ۲۰۰۰ متری
دارای ادوات وتجهیزات از آلمان و ایتالیا
دارای ساختمان اداری و نگهبانی
بر خیابان اصلی و آسفالت